Alliantie Talentontwikkeling

SOVEE: De missie van SOVEE is om kwetsbare gezinnen en kwetsbare jongeren in het onderwijs tot optimale ontwikkeling te laten komen. SOVEE onderscheidt zich van andere organisaties door enerzijds laagdrempelige, preventieve hulp en anderzijds ambulante jeugdhulpverlening en WMO taken. SOVEE voorkomt dat eenvoudige vragen van onze klanten (kinderen, jongeren, ouders) uitgroeien tot grotere problemen.

De kernwaarden van SOVEE zijn: volhardend, verbindend en toegankelijk.
Volhardend betekent dat wij ons committeren aan het kind of de jongere en zijn uitdaging. Het betekent ook dat we doorgaan tot de juiste oplossing is gevonden en het kind of de jongere echt verder kan. Ze gaan voor de beste onderwijskansen op voorscholen, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Sovee is verbindend door hun grote netwerk aan ketenpartners en hun vermogen de juiste partijen in te schakelen en snel en oplossingsgericht te handelen. Ze bieden een luisterend oor en zoeken snel de juiste weg naar een goede oplossing. Dit doen ze binnen SOVEE onder andere al 15 jaar door middel van coaching van jongeren in de leeftijd van 13 tot 27 jaar.

Stichting Move streeft naar meer inclusiviteit en gelijkwaardigheid in de Nederlandse maatschappij. Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en op basis daarvan, welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

In alle Move-projecten staan ontmoeting en talentontdekking centraal. De jongeren, de studenten die zich vrijwillig inzetten en de mensen waarvoor jongeren in actie komen, ontdekken andere perspectieven en leefwerelden. Ze zien dat er meerdere aanpakken mogelijk zijn voor hetzelfde vraagstuk. Ze leren van elkaar en krijgen begrip voor elkaar: bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleint. Move verbindt en verruimt blikken!

Move begon in 2009 als studenteninitiatief in Utrecht en is inmiddels landelijk actief. Al meer dan 15.000 kinderen en jongeren deden mee aan een Move-project.

–––––
Terug naar #talentontwikkeling ←