Inclusief werkgeverschap: zo doe je dat.

Diversiteitscommissies, inclusieconsultants, quota, targets... we hebben het er maar druk mee, en toch lukt het veel werkgevers niet: een diverse, inclusieve werkgever zijn. Maar is het echt zo moeilijk? Moeten we nog een onderzoek over de voordelen van de menselijke maat lezen? 

Nee - zo moeilijk is het niet, zeggen deze founders / HR-directeuren. Je moet het gewoon dóen! Lees de interviews met Ngrane-founder David van Delden, Hoofd Industrial Relations voor Vattenfall, Kari Buchel, en founder van The Young Digitals, Marc Pieterse.

“Je bent een inclusieve werkgever wanneer je oprechte belangstelling hebt voor mensen, hun behoeften en hun gedrag. “

Interview met David van Delden, Co-Founder & Creative Director, Ngrane (digital agency)

Waarom is het voor jullie zo vanzelfsprekend om een inclusieve werkgever [voor jongeren] te zijn?
Wij geloven dat digitale ervaringen voor iedereen moeten werken. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele geaardheid, lichaamstype, mentale en fysieke gezondheid, religie en sociaal-economische status. Ngrane biedt een omgeving waarin verschillende standpunten kunnen floreren. En ook nieuwe en frisse standpunten van jongeren. Het is voor ons vanzelfsprekend om bij het creëren van producten rekening te houden met de behoeften en wereldbeelden van verschillende groepen.

Jullie hebben de stap gezet naar een werk-leerbedrijf, waarom? 
Dit deden we al, maar alleen voor HBO studenten. Nu als erkend leerbedrijf kunnen we ook MBO studenten een kans geven om bij ons stage te lopen. Maar tegelijkertijd zien wij dit ook als een kans om jonge mensen aan te trekken die een verse blik en nieuwe perspectieven kunnen brengen.

Wat is jullie boodschap aan andere werkgevers die nog veel beren op de weg zien? 
Gewoon doen! :) Begin bij de kern van je organisatie. Zit inclusiviteit in je DNA? En als dat niet zo is, neem iemand aan die dat wel heeft. Ik zie dit als een mooie kans om juist (jonge) mensen met andere perspectieven aan te nemen die invloed kunnen hebben op de bedrijfscultuur.

Een covidpandemie, inflatie, klimaatcrisis, een opkomende recessie... jongeren krijgen het niet zo zeer makkelijk. Wat voor rol kunnen werkgevers daarbij spelen? 
Daarom is nu het moment om als bedrijf te gaan focussen op inclusie, het herstructureren van HR en hoe we mensen aannemen. En de brug bouwen tussen educatie en werk. Kansen creeëren voor jonge mensen om hun skills, gedrag en competenties te ontwikkelen.

Hoe maken jullie deze zin af? “Je bent een inclusieve werkgever ...
... wanneer je gedreven wordt door een oprechte belangstelling voor mensen, hun behoeften en hun gedrag.“Inclusief werkgeverschap betekent dat we met ons gedrag en hoe we anderen behandelen, we samen een omgeving kunnen creëren waarin we allemaal onszelf kunnen zijn.

Interview met Kari Buchel hoofd Industrial Relations (binnen HR verantwoordelijk voor wet- en regelgeving)

Waarom is het voor jullie zo vanzelfsprekend inclusieve werkgever voor jongeren te zijn?
Het is bewezen dat als je diversiteit in je organisatie hebt, je daardoor ook een beter presterende organisatie hebt. En dat merken wij ook. We proberen met diversiteit een cultuur te creëren waarin iedereen zichzelf kan blijven. Maar waarin je elkaar ook aanvult, en van elkaar leert, en elkaar respecteert.

We zien jongeren als de toekomst. Onze toekomstige organisatie, die zijn nu al binnengekomen. We zien ook dat er best wel wat generatiekloven zijn. Tussen de millennials en de babyboomers zit echt een wereld van verschil. Maar dat is juist hartstikke leuk! Zet ze bij elkaar, en je ziet gewoon prachtige dingen ontstaan. Qua leren en qua kennisoverdracht. Maar ook de dynamiek wordt gewoon anders. Dat wordt binnen Vattenfall niet alleen gewaardeerd, daar wordt ook actief op ingezet.

Zo hebben we sinds kort ook een platform, dat heet het next-gen council. Dat zijn jongere medewerkers, die de kans krijgen om het allerhoogste managementboard binnen Vattenfall te adviseren. Hoe mooi is dat?

Daarnaast hebben we de social projects, daarin hebben we aandacht voor jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt. Jongeren komen een jaar bij ons in dienst, we betalen ze gewoon een salaris, ze krijgen een contract en een opleiding. En dan zetten wij ons in, zodat zij meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Hoe mooi is het als je zo iemand in de techniek – waar een groot gebrek is aan personeel – kunt aannemen? 

Een ander project is Step2Work, een werkervaringprogramma waarin we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid bieden, zij worden door ons gecoacht, volgen een opleiding en zijn een jaar in dienst waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en hun zelfbeeld positiever wordt.

Het is zo leuk om te horen dat jij hierover praat alsof het ‘leuk’ is, niet ingewikkeld. Wat wil je zeggen tegen werkgevers voor wie dit nog niet vanzelfsprekend is? 
Je moet het gewoon doen. Het is helemaal niet ingewikkeld. Pak gewoon als werkgever de kansen om mensen te bereiken. Ik denk dat je er zoveel waarde voor terugkrijgt. Dan sluit je ook aan bij je klanten.

Vattenfall heeft 2 miljoen klanten, dat zijn echt niet allemaal hoogopgeleide, goedbetaalde mensen. Het laat zien dat je ook die mensen begrijpt als je een afspiegeling van de maatschappij in je team hebt. Je hebt die verbinding dan ook.

We vinden dat jongeren die minder kansen hebben gehad op de arbeidsmarkt – om wat voor reden dan ook – een kans verdienen. Natuurlijk vraagt het soms net iets meer begeleiding dan met een slimme, jonge, enthousiaste student die heel talentvol is. Maar het is het gewoon waard. Hoe mooi is het als je iemand weer op de rit krijgt op de arbeidsmarkt? Daar moet je als werkgever toch ook van kunnen genieten?

Inclusief werkgeverschap voor jongeren betekent… dat we met ons gedrag en hoe we anderen behandelen, we samen een omgeving kunnen creëren waarin we allemaal onszelf kunnen zijn. Als werkgever erkenning geven aan wie iemand is, waar iemand in uitblinkt, en niet voor het feit dat iemand anders is. Dus je kijkt echt met een andere bril naar al je talenten, en iedereen heeft een talent. We dragen ons inclusief werkgeverschap uit door verschillen te accepteren en te waarderen.

Het is hartstikke goed om verschillen te hebben, daar kom je verder mee. Werknemers voelen zich daardoor op hun gemak en gerespecteerd, en willen daardoor ook echt bijdragen aan de organisatie.

“Hoe groter de verscheidenheid aan personen, hoe groter de kans dat je jezelf kunt zijn. “


“Zorg voor een sterke bedrijfs-cultuur waar iedereen welkom is, waar mensen elkaar helpen, en waar feedback ontvangen een cadeautje is."

Interview met Marc Pieterse (Co-founder en COO van The Young Digitals)

Waarom is het voor jullie zo vanzelfsprekend inclusieve werkgever voor jongeren te zijn?
Wij vinden dat elk talent een kans verdient. En dat staat los van afkomst, opleiding en andere criteria om mensen in "hokjes" te plaatsen. Jongeren beschikken over vele talenten die we hier graag willen ontwikkelen, waardoor zij ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van The Young Digitals als organisatie. Inclusiviteit levert voor ons dus ook een bijdrage aan onze business case.

Jullie hebben een PSO30+ certificaat en bieden bedrijven de kans hun 'social return'-verplichting in te vullen door diensten bij jullie in te kopen. Vertel eens, wat houdt dat in?
Dat betekent dat minimaal 30% van alle medewerkers bij The Young Digitals een voor de aanbestedingswet geldige afstand heeft tot de arbeidsmarkt, inclusief de begeleiding en staffuncties. Met dit certificaat leveren we een bewijs van ons sociaal ondernemerschap, wat inhoudt dat overheden 'sociaal verantwoord’ diensten kunnen inkopen bij ons bedrijf.

Jongeren zijn veel in het nieuws geweest rondom mentale gezondheid, zeker tijdens de covidpandemie. Wat is jullie blik daarop?
Wij hebben zelf ook van dichtbij gezien wat de impact is geweest van covid op jongeren. Zowel in de training (die regelmatig niet door kon gaan) als bij de jongeren die voor ons werken. Onze ervaring is dat contact houden en aan de slag blijven van essentieel belang is. Hierdoor hebben we gelukkig bijna iedereen kunnen behouden.

Wat is jullie boodschap aan andere werkgevers die zich nog niet zo actief bezighouden met diversiteit en inclusie / die graag meer jongeren aan willen trekken maar het niet lukt?
Zorg voor een sterke bedrijfscultuur waar iedereen welkom is, waar mensen elkaar helpen, en waar feedback ontvangen een cadeautje is. Veiligheid en onderlinge saamhorigheid staat voorop. Zorg daarom voor genoeg sociale evenementen, en geef zelf het goede voorbeeld.

Een covidpandemie, inflatie, klimaatcrisis, een opkomende recessie... jongeren krijgen het niet zo zeer makkelijk. Wat voor rol kunnen werkgevers daarbij spelen?
Door jongeren vanuit alle windrichtingen een kans te geven en ze een baan aan te bieden. Staar je niet blind op een CV maar geloof in de buigkracht en het leervermogen van deze jongeren. Zorg tegelijk voor voldoende ondersteuning in hun ontwikkeling: training, werkbegeleiding, coaching. Het lijkt "duur" maar de investering is het meer dan waard.

Tekorten in de zorg, het onderwijs... hoe zouden jongeren hierin kunnen passen?
Er zijn veel jongeren die aan de kant staan of werken op plaatsen waar zij hun talent niet kunnen benutten, of zichzelf niet kunnen ontwikkelen. Zet korte traineeships op voor verschillende sectoren en geef ze een kans om te groeien in de praktijk.


[einde interview] ---------------

Platform Jongeren en Werk ondersteunt sociale initiatieven die zich inzetten om de stap naar werk of stage voor jongeren kleiner te maken. In onze samenwerking met onderzoeksbureau Regioplan hebben we gedurende de jaren een aantal Geleerde Lessen opgedaan. Ook benieuwd welke 6 lessen je mee kunt nemen als werkgever om beter aan te sluiten op jongeren? Kijk dan hier.

Met dank aan David, Kari en Marc voor de interviews.

Volg de campagne "Inclusief Werkgeverschap: zo doe je dat." op LinkedIn.