Miniconferentie 'Kansrijk'

Maatschappelijke initiatieven versterken voor een inclusieve arbeidsmarkt

9 september 2021, 10:00 - 17:00 | Metaal Kathedraal, Utrecht (kaart)

Laatste (gratis) kaartjes: opgeven via Eventbrite.

Achtergrond:

Kansrijk. Dat zijn heel veel mensen in Nederland die nu niet volledig mee kunnen doen. Diversiteit is kracht en inclusie maakt het verschil, maar dan moeten we wel af en toe een hand toereiken, een stoel bijzetten, of wat meer doorvragen.

Dat snappen de mensen achter de vele maatschappelijke initiatieven die Nederland rijk is allang. Maar hoe bevlogen ze ook zijn, ze komen toch soms wat drempels en hobbels op de weg tegen.

De 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲 𝗞𝗮𝗻𝘀𝗿𝗶𝗷𝗸 staat in het teken van het versterken van die maatschappelijke initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Want hoe bouw je nu een duurzaam, sterk ecosysteem rondom deze initiatiefnemers, zodat zij met volle energie en aandacht met hun werk bezig kunnen zijn?

De organisatie is in handen van Platform Jongeren & Werk en Platform Nieuwkomers & Werk, beiden gefinancierd door de Goldschmeding Foundation. Wij weten inmiddels uit ervaring dat alle to do's (nóg een rapport schrijven, nog een aanvraag voor financiering doen) het werk dat we eigenlijk willen doen kan overschaduwen. Maar we hebben óók ervaren dat er manieren zijn waarop verschillende aspecten – financiering, onderzoek, community en kennisdeling - elkaar onderling kunnen versterken.

Van financiën tot onderzoek tot community en kennisdeling, het komt tijdens de mini-conferentie aan bod. We zoeken verbinding met jullie; sociaal ondernemers, gemeentes, onderzoekers, jongerenwerkers… om zo samen onze impact te vergroten.

We publiceren op deze dag ook een boekje met best-practices en inspirerende voorbeelden van professionals die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt voor jongeren in Nederland!Dagprogramma

10:00Inloop
10:30

Plenaire sessie

In gesprek met Annemiek Dresen, Peter Brouwer, Hussein Hajji Abdulsalam, Antonella Carletti over financiering, kennisdeling, onderzoek en community o.l.v. Gatra Peshtaz. 
11:30

Workshopronde 1

Zie het workshopoverzicht en de workshopbeschrijving voor meer informatie.
12:30

Lunch

Door restaurant Kasvio – plantaardige proefkeuken in de Metaal Kathedraal
13:15

Workshopronde 2

Zie het workshopoverzicht en de workshopbeschrijving voor meer informatie.
14:30

Plenaire afsluiting

Uitreiking ‘Best practices’ boekje en uitwisselen van opgedane inzichten o.l.v. Gatra Peshtaz. 
15:30

Borrel

Ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, na te praten en waardevolle connecties aan te gaan.
17:00Einde

Moderator:

Gatra Peshtaz, adviseur diversiteit en inclusie, moderator vanuit eigen onderneming, Gatra 

Sprekers:

Workshops ronde 1 (11:30 - 12:30)

Cocreatie: hoe betrek je de doelgroep bij jouw initiatief op alle niveaus? [community]

Door: Tamer Alalloush, Community manager en researcher bij OpenEmbassy, oprichter stichting Dreaming of Syria

In deze workshop legt Tamer de focus op het ontwerpen van een initiatief MET de doelgroep in plaats van alleen VOOR de doelgroep. Initiatieven die goed verbonden zijn, ervaren minder problemen bij de werving van deelnemers, ontwikkelen een programma dat afgestemd is op de behoeften en ambities van hun doelgroep, hebben minder last van tussentijdse uitval en realiseren een meer duurzame uitstroom naar betaald werk. Hoe zorg je ervoor dat de doelgroep bij het initiatief betrokken is, op alle niveaus? We onderzoeken samen hoe inclusief jouw initiatief is en bieden praktische handvatten om jouw verbinding met de doelgroep te versterken en duurzaam te maken. 

Samen leren: een zoektocht [kennisdeling] 

Door: Mariken Gaanderse, Sociaal ondernemer en mede-eigenaar On Purpose

Mariken ontwikkelt programma’s en ervaringen die mensen stimuleren om open te staan voor nieuwe werelden, perspectieven en innovatieve manieren van werken. Ze houdt ervan om de juiste randvoorwaarden te creëren die zorgen voor positieve transformaties binnen, buiten en tussen organisaties. In deze workshop zal zij concrete leerervaringen delen die ze opdeed tijdens het organiseren van een brede en interactieve zoektocht naar meer draagvlak voor migratie in Nederland; OnMigration. In deze zoektocht wordt wetenschappelijke kennis verbonden met de praktijk van professionals, wordt wetenschap verrijkt met praktijk ervaringen en wordt onderling leren tussen verschillende organisatie bevorderd. 

Onderzoek als katalysator voor impact [onderzoek]

Door: Adriaan Oostveen, Senior onderzoeker Regioplan & Sanne Berends, Onderzoeker Regioplan  

Hoe draagt onderzoek bij aan het succes van een ecosysteem? Een ecosysteem is een samenspel tussen initiatieven/projecten, financiers, werkgevers, beleidsmakers en eventuele tussenliggende partijen (zoals een platform). We putten voor deze workshop vooral uit onze ervaring in de platforms nieuwkomers en werk, en jongeren en werk. Maar we nodigen aanwezigen uit om hun brede ervaringen met vergelijkbare ecosystemen te delen.

Van Goed Idee naar Geld [financiering]

Door: Farah Marzak, Programmaleider Sociaal Ondernemerschap, VoorGoed Agency

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met verschillende financieringsmogelijkheden en onderzoeken we samen welke mogelijkheden er zijn om nog ondernemender aan de slag te gaan.

Workshops ronde 2 (13:15 - 14:15)

Financiering is meer dan geld; Financieren is samen meer-waarde-creëren [financiering]

Door: Ignaz Anderson, Filantropie-adviseur & Rense Bos, Transitie makelaar

Interactief (Q&A) verkennen we subsidiëren, investeren en doneren.

Impactmeting: twee praktische tools [onderzoek]

Door: Claudia van Orden, Docent-onderzoeker Hogeschool Windesheim

In deze workshop krijgt u handvatten voor het structureel in kaart brengen van impact. Allereerst wordt kort ingegaan op de vraag wat we onder ‘impact’ verstaan en hoe impactmeting structureel in de bedrijfsvoering kan worden geïntegreerd. Vervolgens worden twee tools voor het in beeld brengen van verschillende soorten van impact (op de deelnemers/kandidaten en op de samenleving) gedemonstreerd. Deze tools zijn ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen en zijn gratis beschikbaar via Servates bv. Als u zelf een laptop of telefoon meeneemt naar de workshop kunt u ook zelf inloggen in de testomgeving om zodoende te ervaren hoe het werkt.

Versterken nieuwe sociale initiatieven [community]

Door: Desiree Weyburg, initiatiefnemer van re-START en zzp’er in het sociaal domein, Tjark Kamp, initiatiefnemer van re-START en interim manager in verschillende sectoren (profit en non profit), Richard Bodde, initiatiefnemer van Jongeren van de wereld en sociaal werker statushouders Welzijnskwartier Den Haag & Josiemar van der Werp, initiatiefnemer van Jongeren van de wereld en jeugd/jongerenwerker bij JENShelpt.

Twee jonge initiatieven. Het ene, re-START, is al een stapje verder met dank aan de gemeente Dordrecht en de Goldschmeding Foundation. Het andere, Jongeren van de Wereld, is recent gestart. Hoe kunnen we als jonge initiatieven onze kansen om ons (eventueel samen) verder te ontwikkelen vergroten, en ze vervolgens verduurzamen?

In deze interactieve workshop maak je kennis met beide initiatieven en nodigen we je uit om met jouw denkkracht de initiatieven te versterken. Wat we van jullie leren, nemen wij weer mee naar de andere initiatieven van het Platform Jongeren en Werk en Nieuwkomers en Werk. 

Ontmoetingswandeling op terrein Metaal Kathedraal [kennisdeling]

Door: Sandrine Lafay, Projectcoördinator Platform Nieuwkomers en Werk

Tijdens deze wandeling lopen we op het mooie terrein rondom de Metaal Kathedraal en gaan we in gesprek met andere deelnemers om elkaar te ontmoeten en kennis en inzichten met elkaar uit te wisselen.Over de organisatie

Over Platform Jongeren & Werk

Een betere wereld, waarin alle jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en vrije keuzes kunnen maken om onderwijs te volgen en te werken. Een Nederland waar jongeren werk kunnen vinden en aan het werk blijven - óók de meest kwetsbare jongeren. Dit is wat we met Platform Jongeren & Werk willen bereiken.

Vanuit het platform geven we maatschappelijke initiatieven een kans om zichzelf te bewijzen en te groeien. We werken in de vorm van allianties waarin twee of meerdere partijen samenwerken rondom een bepaald onderwerp. We delen en ontwikkelen kennis en zijn een platform voor ontmoeting en interactie.

Platform Jongeren & Werk wordt gerund door Rebel - een eigenwijs consultancy- en adviesbureau uit Rotterdam. Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Over Platform Nieuwkomers & Werk

Het Platform Nieuwkomers & Werk wil dat nieuwkomers zo vlot en gelijkwaardig mogelijk mee kunnen doen op de Nederlandse arbeidsmarkt op een manier die past bij hun ambities en talenten. Om dit te bereiken ondersteunen wij initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden met financiering, onderzoek, kennis, community en coaching. De lessen die we leren over wat hierin wel en niet werkt, gebruiken we om nieuwe en bestaande initiatieven sterker te maken, en te lobbyen op systeemniveau voor noodzakelijke verandering.

Het Platform Nieuwkomers & Werk is een programma van OpenEmbassy en wordt mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.Praktisch

Lokatie

De conferentie vindt plaats in de Metaal Kathedraal. De Metaal Kathedraal ziet zichzelf als dé Utrechtse Biotoop voor het dagelijkse circulaire leven. Op deze locatie maken zij klimaatverandering en oplossingen bereikbaar voor en in de lokale leefomgeving.

Coronamaatregelen

We houden ons op deze dag aan de coronamaatregelen die op dat moment gelden voor ‘Eendaagse evenementen met vaste zitplaats’. Op dit moment betekent dat: 1,5 meter afstand houden onderling, en genoeg zitplaatsen voor alle aanwezigen.

Bereikbaarheid

Met de fiets: Het is nog geen 15 minuten fietsen vanaf Utrecht CS. Pak de OV-Fiets!
Met de bus: Bus 4 vanaf Utrecht CS, daarna 8 min. lopen.
Met de auto: Parkeren kan uitsluitend op het parkeerterrein aan de achterzijde van Metaal Kathedraal. Rijd door het hek en ga rechtdoor langs de containers tot einde weg. Genoeg gratis parkeerplaatsen voor iedereen.Zie voor gedetailleerde route-aanwijzingen de website van Metaal Kathedraal.