Werkgeversperspectief

Als jongere niet in een hokje passen en toch opnieuw willen beginnen

  • Iris Weges
  • 27 / 10 / 2020

Lees in de 𝕓𝕝𝕠𝕘 van Thirza Monster – alliantie #werkgeversperspectief – wat werkt als jongeren niet in een hokje passen en toch opnieuw willen beginnen:

“Samen met jongerenwerkers die de situatie achter de voordeur kennen, helpen we jongeren die niet meer naar school willen of kunnen naar werk. Dat doen we het liefst samen met circulaire bedrijven die de jongeren bijstaan met een buddy.

Maar de praktijk is weerbarstig. Dit omdat we het bij re-START nou eenmaal hebben over jongeren die niet in een bepaald hokje vallen, door Lodewijk Asscher eerder bestempeld als de spookjongeren.

In 2017 werden er cijfers genoemd van 66.000 jongeren in Nederland die buiten de radar blijven. Jongeren van 18-26 jaar die niet meer leerplichtig zijn en geen onderwijs volgen, geen baan hebben, geen beroep (kunnen) doen op een uitkering en dikwijls nog thuis wonen of wisselende adressen hebben. Jongeren die niet in beeld zijn bij gemeenten of UWV.

De consequentie is dat daardoor eigenlijk niemand zich verantwoordelijk voelt voor deze groep. En deze onzichtbare problematiek wordt dan ook van het kastje naar de muur gestuurd.”

#jongeren #schulden #spookjongeren #perspectief #JongerenenWerk

Tekst door Thirza Monster