Van kwetsbaar naar kansrijk

Een inclusieve arbeidsmarkt voor jongeren in Nederland: best-practices en inspirerende voorbeelden – het (e)boek.

Kwetsbaar
1. vatbaar voor verwonding of ander onheil
2. Erg gevoelig

Kansrijk
1. met veel kans van slagen; kans op succes hebbend
2. hoopvol; veelbelovend.

Kansrijk gaat over het zien van kansen en mogelijkheden.
Van het glas dat halfvol is.
Het gaat over de rijkdom die te vinden is in diversiteit. Het vormt een mooie balans met kwetsbaarheid: want ook daar schuilt kracht in.

Laat je inspireren door de verhalen van jongerenwerkers, onderzoekers en ondernemers die zich inzetten voor jongeren in Nederland. Samen zetten we stappen richting een inclusievere arbeidsmarkt en leren we anders kijken: niet naar kwetsbaarheden, maar naar kansen.

Interviews met...

"Ik denk dat onze kracht is dat we niet anders kijken naar statushouders dan reguliere jongeren."

– Josiemar en Richard, jongerenwerkers Stichting Jongeren van de Wereld

d